FÖRETAGET ABF LT

Grundat år 2009 i en tidigare elektroteknikfabrikslokaler i Mazeikiai. Arbetet startade med 15 anställda och flera metallbearbetningsmaskiner. Produktionskapacitet och räckvidd har ökat årligen och hjälpt oss att nå en hög nivå av produkt- och tjänstekvalitet. Företaget söker ständigt efter och inför ny teknik. För närvarande sysselsätter vi 61 experter, och 8 egna CNC-fräsar, 11 CNC-svarvar, 2 japanska helautomatiska aluminumgjutmaskiner, roterande bearbetningscentrum för stora mängder. Helautomatiskt anodiseringsband med 12 bad köptes från Heidelberg 2016.

Team

Företaget investerar inte bara maskiner utan också i utvecklingen av personal och att tillhandahålla och underhålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för alla våra anställda. Kvalificerade ingenjörer och specialister tar hand om de mest komplexa projekt och för dem från ritning till prototyp till massproduktion.

Värderingar

Kompetens och erfarenhet, långvariga interna relationer, en modern miljö och tankesätt, delat ansvar och målinriktning, lagarbete och att alltid testa något nytt är de karaktärsdrag som hjälper ABF LT att förbättra och utvecklas.

Transportkopplingar

Bekväm tillgång till Rigas, Palangas, Kaunas och Vilnius internationella flygplatser

Ett kort avstånd till hamnarna i Klaipeda, Riga & Ventspills

Fantastiska väg- och järnvägskopplingar till alla större städer i Europa

Export

ABF LT exporterar 94 % av produktionen till företag inom fordons, jordbruk, konstruktion, energi och varvsindustrin baserade i Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland och andra länder över hela Europa.

Företagets Resursplanering

År 2016 implementerade företaget det svenska ERP-system “Monitor ERP” för produktionsplanering och styrning av viktiga affärsprocesser. Detta ger också en mer effektiv användning av befintliga maskiner och hjälper till att påskynda produktions- och leveranstider.

Vill Du Jobba Hos Oss ?

ABF LT erbjuder praktik för personer som studerar mekatronik. Alla som är intresserade kan skicka ett e-postmeddelande med CV till info@abflt.lt